E-coaching: een krachtige methode

E-coaching is een effectieve, flexibele en prettige vorm van coaching die gebruik maakt van beveiligde email, sms- en chatberichten. De praktijk wijst uit dat deze vorm van coaching leidt tot werkelijke verandering. Vaak kun je al in enkele weken, sneller dan in reguliere trajecten, het gewenste resultaat bereiken.
Hoe komt dat?

De communicatie verloopt in principe geheel via ICT-middelen. Dat lijkt afstandelijk, maar blijkt het in de praktijk beslist niet te zijn. De kracht van “taal” wordt ten volle benut. Uit onderzoek blijkt dat schrijven vaak leidt tot een beter inzicht en meer bewustzijn, iets dat op zijn beurt weer impact heeft op jou als persoon. De coach heeft daarnaast geleerd om goed “tussen de regels door te lezen” en zo ook een beeld te krijgen van jouw onderliggende emoties en gedachten.
De relatie tussen jou en de coach is gelijkwaardig. De coach stelt zich niet op als “betweter” maar stimuleert jou om jouw potentieel en (zelf)kennis optimaal in te zetten. De samenwerking is constructief en gebaseerd op heldere afspraken. Als je vragen hebt kun je daarover snel en gemakkelijk met je coach communiceren.
Je leert direct in jouw leef- of werkomgeving, met de praktische vragen en problemen die je daar tegenkomt.
Het maakt niet uit waar je woont en werkt. Je hoeft niet te reizen. Daarnaast kun je op elk voor jou passend moment aan de slag gaan.
Trouwens, wanneer je jouw coach toch graag even in de ogen kijkt kunnen we altijd een videogesprek inlassen…

Hoe werkt het in de praktijk?

We gaan gestructureerd met leerpunten en situaties aan de slag; dat op basis van heldere procesafspraken (doorlooptijd, contactfrequentie) en verantwoordelijkheden. De regie en het initiatief liggen primair bij jou, maar worden wel “bewaakt’ door de coach, die uiteraard een inspanningsverplichting op zich neemt.
Je zult vrij vaak, meestal 2x per week), contact met elkaar hebben, waarbij we verandering in kleine stapjes doorvoeren en jouw coachingsproces (ook in gedachten) continu doorloopt, wat de kans op succes vergroot;
We werken met opdrachten die direct gericht en toepasbaar zijn op jouw leven en werk, en de concrete situaties die zich daar voordoen;
We werken in een dubbel beveiligde werkomgeving waar niemand verder bij kan, maar die veel mogelijkheden biedt om allerlei tools toe te voegen;
Het systeem biedt de mogelijkheid om terug te kijken naar alle emails. opdrachten en reacties. Je kunt zo zien wat er is gebeurd en veranderd, en zo jouw inzicht versterken; ook nog een periode na afsluiting van de coaching.