Marcel Heitkamp

Na mijn kandidaats en stage psychologie (1975) ben ik op mijn stageplek blijven werken; een therapeutische kliniek waarin ik de kans kreeg om daar diagnostisch actief te zijn en nieuwe methodieken te ontwikkelen; twee onderwerpen die mij nog steeds uitermate boeien. Een overstap naar de kinderbescherming betekende tevens een overstap naar een managementfunctie. Na een commerciële omweg ben ik met twee collega’s gestart met een organisatieadviesbureau. Als “jonge honden” adviseerden wij al snel middelgrote en grote zorgorganisaties (o.a. RIAGGs, Gehandicaptenzorg, RIBW’s) en hun koepels over o.a. herstructurering, klantgerichter werken, beoordelingssystemen en beleid. Later, en met de wisseling van adviesbureau, kwamen daar andere organisaties en taken (o.a. interim management) bij. In de laatste 13 jaar is het accent in mijn werk weer nadrukkelijker bij de mens te komen liggen. Ik volgde een therapeutische opleiding en werkte naast mijn adviesbureau ook als therapeut.

Met mensen op zoek gaan naar de kern van hun bestaan; samen zoeken naar wat hen ten diepste beweegt en raakt, en hoe ieders eigenheid en kracht optimaal tot zijn recht kan komen. Nieuwe wegen zoeken en bewandelen, zonder bij voorbaat allerlei opties uit te sluiten, maar met een realistische blik. Daarbij inspiratie putten uit het onconventionele: het experiment durven aangaan zonder de degelijkheid uit het oog te verliezen. Zo help ik anderen om stappen voorwaarts te zetten, maar stimuleer ik ook mezelf om scherp en in beweging te blijven. Mijn brede achtergrond en ervaring (psycholoog-manager, organisatieadviseur, trainer, assessmentspecialist, coach, therapeut, zelfstandig ondernemer) komen mij daarbij prima van pas.

De laatste jaren focus ik mij op enkele gebieden: coaching (onder meer e-coaching), assessment (selectie, ontwikkeling, loopbaan), heroriëntatie  en persoonlijke ontwikkeling. De kern ligt bij bewustwording, leef- en werkplezier en optimaal benutten van je kwaliteiten.

Ik ben Registerpsycholoog NIP en E-Coach. Lees meer over mijn CV en achtergrond op Linked-in en op www.parere.nl

Wil je rechtstreeks contact? Mail me dan op marcel@percorso.nl of bel me op 06 53 99 25 29.