COACHING

“O, Poeh-Beer,’ zei Christoffer Robin, ‘Wat ben ik toch gek op je!’  ‘Ik ook,’ zei Poeh.

Innerlijke kracht en vuur

Zelfreflectie, zelfinzicht en zelfwerkzaamheid vormen in onze optiek de belangrijkste elementen in een coachingstraject. Wij kunnen daarbij voor jou fungeren als een klankbord en als een katalysator die jouw eigen kracht helpt te versterken.

We starten het liefst met een vrijblijvende kennismaking. Jij moet het gevoel hebben dat er sprake is van een wederzijdse klik, maar ook dat onze aanpak past bij jouw behoefte. Wij van onze kant kijken uiteraard of we je echt kunnen helpen. Wanneer we besluiten om met elkaar in zee te gaan kunnen we aan de slag. Wel is van belang om te weten of jij op eigen initiatief en voor eigen rekening het traject aangaat. In een aantal gevallen biedt de werkgever jou de kans. Dan zullen we in overleg met jou de werkgever benaderen en daar zakelijke afspraken mee maken.

Hoe de coaching er vervolgens uit ziet is sterk afhankelijk van jouw vraag. We kunnen allerlei gesprekken aangaan, maar ook verschillende, soms verrassende methodes inzetten, zoals bezielingsplaten. We kunnen kiezen voor face-to-face contacten of wandelcoaching, maar ook (deels) kiezen voor e-coaching. Ook de frequentie van sessies kan verschillen, zelfs binnen een traject. Ga er wel van uit dat van jou de nodige zelfwerkzaamheid wordt verwacht. Je kunt van onze kant eerlijke, respectvolle reflectie verwachten.

Het kan zijn dat je je ook in fysieke zin niet helemaal in je kracht voelt staan. Een acupunctuurbehandeling of met bioresonantie kan dan best een goede aanvulling zijn. Die kun je ook bij ons krijgen, Kijk maar eens op www.truusbuter.nl !