Verliesbegeleiding


Rouw is een normaal verschijnsel dat optreedt bij mensen die een geliefde persoon of relatie verliezen. Maar ook wie iets essentieels zoals een baan of zijn gezondheid kwijtraakt kan daardoor in een rouwsituatie terechtkomen. Ernstig verlies kan leiden tot een alles overheersend verdriet, heftige boosheid en diepe angsten, Hulp is niet altijd nodig, maar wanneer een verlies jouw leven en functioneren ook op langere termijn hindert kan het goed zijn om ondersteuning te zoeken. Daarbij gaat het niet om rouw op te lossen (los laten van verdriet, verwerken van verlies en een plekje geven van wat verloren is gegaan), maar om het verlorene mee te nemen in de levensloop (toelaten van verdriet en het toelaten van de beweging tussen verlies en herstel).

Als professioneel begeleider kan ik je bij dat proces bijstaan, bijvoorbeeld door:
–  te luisteren naar jouw verhaal
–  samen met jou aandacht te besteden aan jouw emoties
–  met jou bepaalde rituelen te bedenken
–  samen met jou (opnieuw) afscheid te nemen
–  er gewoon voor je te “zijn”.