Hulp bij verlies van werk of een bedrijf

Wanneer je jouw bedrijf en/of baan kwijtraakt betekent dit niet alleen verlies van inkomen en allerlei zekerheden kwijt. Vaak verlies je ook contacten, collega’s en een dagstructuur. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn; denk bijvoorbeeld aan negatieve emoties, schuldgevoel, financiële en praktische problemen, relatieproblemen, stress, verlies van identiteit en eigenwaarde. Dat gaat je meestal niet in de koude kleren zitten. De draaglast kan uiteindelijk groter worden dan de draagkracht. En dan kan het goed zijn om iemand te hebben die je helpt om je leven weer op de rit te krijgen en je verlies “te verweven met je leven”.

Als ervaren verlies- en rouwbegeleider heb ik speciaal voor deze vorm van verlies een programma ontwikkeld. Op een bij jouw behoefte en vraag passende manier en tempo, gaan we daarbij aan de slag om jou je kracht te laten hervinden. Daarbij komen aspecten aan de orde als:
• Het kunnen accepteren van het verlies
• Houvast en orde krijgen in de chaos
• Grip krijgen op alle emoties en pijn
• Energie opdoen en weer in je kracht komen
• Jezelf weer “hervinden”
• Ruimte creëren voor nieuw perspectief.
Ik richt mij dus op de psychische, emotionele en lichamelijke aspecten. Een loopbaantraject of bedrijfsadvies kan een logisch vervolg zijn, maar valt buiten dit traject.

Ik start met een gedegen intake. Die bestaat uit een gesprek waarin we jouw situatie in kaart brengen, inclusief de emotionele, lichamelijke en praktische effecten. Het kan zijn dat we je vragen om nog een psychologische test te doen. Op basis van de intake maken we samen een bij jouw vraag passend plan.

Ik kies voor een flexibele aanpak, waarbij ik naast face-to-face contacten gebruik maak van moderne communicatiemiddelen als e-mail, videogesprekken, inspirerende online opdrachten, videofilms en dergelijke. Daardoor kun jij voor een groot deel op een door jou gewenst moment met het traject aan de slag, maar ben ik voor jou ook goed bereikbaar. Wanneer je daar prijs op stelt kun je ook contact krijgen met lotgenoten.

Heb je interesse? Neem dan met mij contact op via de mail, of bel me op 06 1101 3814.