PerCorso

PerCorso ondersteunt mensen die op een keerpunt in hun leven staan. Soms ten gevolge van een onverwachte gebeurtenis als ziekte, scheiding, ontslag of het verliezen van een geliefde; maar ook wanneer iemand op eigen initiatief op een ander manier wil gaan leven of werken.

Wij zien daarbij iemands leven vaak als een “pelgrimstocht” waarop je allerlei zaken kunt tegenkomen: aangename én onaangename verrassingen, mooie én lastige ontmoetingen. Je staat voor allerlei keuzes en uitdagingen; er wordt een beroep gedaan op je veerkracht en doorzettingsvermogen. En dan is het, net als bij een echte pelgrimstocht, fijn om af en toe mensen te ontmoeten bij wij je je verhaal of vragen kwijt kunt, en die je misschien op de een of andere manier kunnen ondersteunen.

We kunnen samen met jou optrekken, je soms de hand reiken, emoties delen, maar ook genieten van het proces en van nieuwe vooruitzichten. Jij bepaalt uiteindelijk welke weg je wilt gaan en in hoeverre je van onze steun gebruik wilt maken.